Cagrosept G3

CAGROSEPT G3 jest uniwersalnym spirytusowym preparatem o właściwościach antybakteryjnych.

Wkrótce w sprzedaży on-line!

Kategoria:

Przeznaczenie produktu:

W domu

Opis

CAGROSEPT G3 jest uniwersalnym spirytusowym preparatem o właściwościach antybakteryjnych. Zawiera 92 % alkoholi. Służy do mycia i czyszczenia zabrudzonych powierzchni urządzeń telekomunikacyjnych, elektronicznych, elektrycznych styków połączeniowych i wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Do zastosowania jako:

  • rozcieńczalnik farb spirytusowych,
  • zamiennik denaturatu.

Informacje dodatkowe

Sposób użycia:

  • używać w sposób zwyczajowy przy pomocy pędzli, tamponów, ściereczek, itp. sprzętu w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
  • oczyszczone elementy eksploatować dopiero po dokładnym wysuszeniu i zaniku zapachu alkoholu w otoczeniu.

 

CAGROSEPT G3  dostępny jest w opakowaniach:

  • 0,5 L z atomizerem,
  • 2 L

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności:
H226 – wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 – działa drażniąco na oczy
H336 – może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni
P102 – chronić przed dziećmi

Pliki cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu.