CAGROSEPT w pszczelarstwie

CAGROSEPT W PSZCZELARSTWIE to preparat dezynfekcyjny służący do utrzymania higieny uli i sprzętu pszczelarskiego.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. 

Wkrótce w sprzedaży on-line!

Kategoria:

Przeznaczenie produktu:

Przemysł pszczelarski

Opis

CAGROSEPT W PSZCZELARSTWIE to preparat dezynfekcyjny służący do utrzymania higieny uli i sprzętu pszczelarskiego. Zwalcza i chroni przed grzybicami: ulową, wapienną i kamienną, które atakują rodziny pszczele. Utrzymuje wysoki stopień czystości antybakteryjnej uli, sprzętu pszczelarskiego.

Preparat przeznaczony jest do dezynfekcji plastrów, szczególnie z zapasami pierzgi i pyłku. Można go stosować także do odkażania wnętrza uli po rodzinach chorych na grzybice.

Informacje dodatkowe

Opinie:

Preparat posiada pozytywną opinię dr Krystyny Pohoreckiej z Oddziału Pszczelnictwa ISiK w Puławach oraz prof. dr hab. Aleksandry Hartwig i dr wet. Grażyny Topolskiej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

 

Sposób użycia:

Odkażanie plastrów:

Plastry ulowe podczas dezynfekcji nie powinny być obsiadane przez pszczoły, nie mogą zawierać jaj, larw i krytego czerwiu. Plastry magazynowane mogą zawierać pyłek, pierzgę i miód.

Nanosić równomiernie na powierzchnie za pomocą rozpylacza. Pozostawić do wyparowania spirytusu. Pełne spektrum działania osiągane jest po 15 minutach.
Plastry magazynowane można odwiesić na stelaże w stanie wilgotnym. Plastry ulowe można zwrócić do rodziny po wyschnięciu.

Odkażanie uli:

Przed odkażeniem ul powinien być dokładnie mechanicznie oczyszczony, następnie wszystkie powierzchnie należy dokładnie opryskać preparatem i pozostawić do wyschnięcia.

Preparat nie wymaga spłukiwania po zabiegu.

 

CAGROSEPT W PSZCZELARSTWIE dostępny jest w opakowaniach:

  • 0,45 L z atomizerem,
  • 5 L

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności:
H226 – łatwopalna ciecz i pary
H319 – działa drażniąco na oczy
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, nie palić tytoniu
P261 – unikać wdychania par
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P102 – chronić przed dziećmi

Pliki cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu.