CAGROSEPT G3

CAGROSEPT G3 jest uniwersalnym spirytusowym preparatem o właściwościach antybakteryjnych. Zawiera 92 % alkoholi. Przeznaczenie: do mycia i czyszczenia zabrudzonych powierzchni urządzeń telekomunikacyjnych, elektronicznych, elektrycznych styków połączeniowych i wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Do zastosowania jako:

  • rozcieńczalnik farb spirytusowych,
  • zamiennik denaturatu.

Sposób użycia:

  • używać w sposób zwyczajowy przy pomocy pędzli, tamponów, ściereczek, itp. sprzętu w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
  • oczyszczone elementy eksploatować dopiero po dokładnym wysuszeniu i zaniku zapachu alkoholu w otoczeniu.

Zagrożenia i warunki bezpiecznego stosowania: F – produkt wysoce łatwopalny, S2 – chronić przed dziećmi, S7 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, Preparat posiada atest higieniczny PZH. Dostępny w opakowanich 0,45L i 2 L. 

Do pobrania: