CAGROSEPT

Preparat do dezynfekcji powszechnego użycia

  • Przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni: maszyn, urządzeń i narzędzi w piekarniach, cukierniach, zakładach mięsnych oraz pozostałych gałęziach przemysłu spożywczego,
  • opakowań transportowych, wnętrz samochodów do przewozu żywności, chłodni, lodówek, zamrażarek itp.
  • sprzętu gospodarstwa domowego a także przedmiotów kontaktujących się z wieloma użytkownikami,

Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3069/07 z dnia 6.02.2007 r. na obrót produktem biobójczym.

Preparat uzyskał pozytywną opinię Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Prosty w stosowaniu – nie wymaga rozcieńczania, ani zmycia po zabiegu dezynfekcji. Osiąga pełne spektrum działania wobec grzybów po 15 minutach, bakterii – po 5 minutach.

Uwaga – produkt wysoce łatwopalny (zawiera  70% alkoholi)

Cagrosept nie nadaje się do spożycia, długotrwałe oddziaływanie jego oparów względnie przypadkowe spożycie może spowodować objawy charakterystyczne dla zatrucia alkoholem etylowym.

Preparat nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska (etanol ulega całkowitej biodegradacji).

CAGROSEPT dostępny jest w opakowaniach:

  • 0,45L z atomizerem
  • 5L

Produkt chroniony jest patentami nr 173936 i 189914

Do pobrania: