Pszczelarstwo

Zmiany w środowisku zewnętrznym, w tym znaczne namnażanie się grzybów wywołuje powstawianie grzybic i innych chorób powodujących szkody w pasiekach, jak i produktach pszczelich.

Problemy pszczelarzy stały się bodźcem do podjęcia badań nad preparatami, których stosowanie zapobiega rozwojowi grzybic pszczelich.

W roku 1997 pszczelarze zrzeszeni w Czeladzkim Kole za namową naszej firmy zastosowali po raz pierwszy CAGROSEPT zamiast denaturatu. Uzyskane doskonałe wyniki zachęciły obie strony di zacieśnienia współpracy.

W roku 2000 zlecono Zakładowi Pszczelarstwa w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach przeprowadzenie stosownych badań. Badania laboratoryjne i pasieczne na rodzinach  pszczelich potwierdziły obserwacje czeladzkich pszczelarzy.

Dalsze badania prowadzone przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie doprowadziły do zmodyfikowania preparatu przeciwgrzybiczego, który pod nazwą CAGROSEPT W PSZCZELARSTWIE skutecznie zapobiega rozwojowi grzybic pszczelich.

Produkujemy również środek o nazwie ALVIS do wykonywania powłok barierowych na sprzęcie pszczelarskim wykonanym z różnych materiałów, chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych.

Preparaty nie wpływają ujemnie na pszczoły, jak i ich produkty.

Produkty nasze od kilkunastu lat stosuje z powodzeniem wielu pszczelarzy.