Cagrosept G

CAGROSEPT G to preparat do dezynfekcji powszechnego użycia sporządzony na bazie 70% etanolu.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wkrótce w sprzedaży on-line!

Przeznaczenie produktu:

Restauracje i bary Piekarnie Sklepy spożywcze Zakłady wędliniarskie Pizzerie

Opis

CAGROSEPT G to preparat do dezynfekcji powszechnego użycia sporządzony na bazie etanolu. Służy do dezynfekcji maszyn, urządzeń i narzędzi przemysłu spożywczego stykających się z żywnością, ochron osobistych wielokrotnego użytku wykorzystywanych w przemyśle spożywczym oraz innych działach gospodarki(fartuchy, kombinezony i maski ochronne, aparaty tlenowe itp.), powierzchni mebli, aparatów telefonicznych oraz przedmiotów stykających się z wieloma użytkownikami.

Informacje dodatkowe

Pozwolenia/Opinie:

Preparat posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3007/06 z dnia 13.11.2006 r. na obrót produktem biobójczym z przedłużeniem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Nr UR.PB.3007/06.ztw.2014

Preparat uzyskał pozytywną opinię Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

 

Sposób użycia:

Prosty w stosowaniu – nie wymaga rozcieńczania, ani zmycia po zabiegu dezynfekcji. Osiąga pełne spektrum działania wobec grzybów po 15 minutach, bakterii – po 5 minutach.

Uwaga – produkt łatwopalny (zawiera 70 % alkoholi).

CAGROSEPT G nie nadaje się do spożycia, długotrwałe oddziaływanie jego oparów względnie przypadkowe spożycie może spowodować objawy charakterystyczne dla zatrucia alkoholem etylowym.

Preparat nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska (etanol ulega całkowitej biodegradacji).

 

CAGROSEPT G dostępny jest w opakowaniach:

  • 0,45 L z atomizerem,
  • 5 L

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności:
H226 – łatwopalna ciecz i pary
H319 – działa drażniąco na oczy
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, nie palić tytoniu
P261 – unikać wdychania par
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P102 – chronić przed dziećmi

Pliki cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu.