Sept NF

SEPT – NF to preparat powszechnego użycia do higienicznej dezynfekcji rąk i zdrowej skóry.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wkrótce w sprzedaży on-line!

Przeznaczenie produktu:

Siłownie i kluby fitness Restauracje i bary Piekarnie Sklepy spożywcze Zakłady wędliniarskie Pizzerie Szkoły i przedszkola Salony kosmetyczne Zakłady fryzjerskie

Opis

SEPT – NF to preparat powszechnego użycia do higienicznej dezynfekcji rąk i zdrowej skóry. Przeznaczony:

  • dla personelu sklepów spożywczych, mięsnych, zakładów gastronomicznych, kuchni, cukierni i innych placówek związanych z obrotem i produkcją środków spożywczych, gdzie wymagane są wysokie standardy sanitarne,
  • dla osób wykonujących zabiegi w solariach, gabinetach masażu, klubach fitness itp.
  • do użytku indywidualnego, np. do nawilżania chusteczek higienicznych, itp.
  • w sanitariatach,
  • do dezynfekcji drobnego sprzętu kontaktującego się z wieloma użytkownikami (np. klamki, zabawki)

Informacje dodatkowe

Pozwolenia/Opinie:

Preparat posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3063/07 z dnia 6.02.2007 na obrót produktem biobójczym z przedłużeniem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Nr UR.PB.3063/07.ztw.2014

SEPT NF uzyskał pozytywną opinię Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

 

Sposób użycia:

Płyn w postaci gotowej – nie rozcieńczać.

Na uprzednio umyte i osuszone ręce nanieść 2-3ml SEPT – NF, rozprowadzić standardową metodą wcierania, następnie powyższe czynności potworzyć. Zagrożenia bakteryjne- minimalny czas kontaktu preparatu ze skórą  30 sek.  Zagrożenia pleśniowe i grzybowe – minimalny czas kontaktu ze skórą 15 min.

 

Skład:

Substancja czynna: etanol 70%, substancje pomocnicze, woda

 

SEPT – NF dostępny jest w opakowaniach:

  • 0,5 L z rozpylaczem lub dozownikiem
  • 5 L
  • 100 ml (do zamówienia wyłącznie w ilościach hurtowych).

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności:
H226 – łatwopalna ciecz i pary
H319 – działa drażniąco na oczy
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, nie palić tytoniu
P261 – unikać wdychania par
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P102 – chronić przed dziećmi

Pliki cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu.