Cagrosept

CAGROSEPT to preparat do dezynfekcji powszechnego użycia na bazie 70% etanolu.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wkrótce w sprzedaży on-line!

Przeznaczenie produktu:

Restauracje i bary Piekarnie Sklepy spożywcze W domu Zakłady wędliniarskie Pizzerie Szkoły i przedszkola

Opis

CAGROSEPT to preparat do dezynfekcji powszechnego użycia. Przeznaczony jest do dezynfekcji:

  • powierzchni maszyn, urządzeń i narzędzi w piekarniach, cukierniach, zakładach mięsnych oraz pozostałych gałęziach przemysłu spożywczego,
  • opakowań transportowych, wnętrz samochodów do przewozu żywności, chłodni, lodówek, zamrażarek itp.
  • sprzętu gospodarstwa domowego a także przedmiotów kontaktujących się z wieloma użytkownikami,

Informacje dodatkowe

Pozwolenia/Opinie:

Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3069/07 z dnia 6.02.2007 r. na obrót produktem biobójczym z przedłużeniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr UR.PB.3069/07.ztw.2014

Preparat uzyskał pozytywną opinię Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

 

Sposób użycia:

Prosty w stosowaniu – nie wymaga rozcieńczania, ani spłukiwania wodą po zabiegu dezynfekcji. Osiąga pełne spektrum działania wobec grzybów po 15 minutach, a bakterii – po 5 minutach.

Uwaga – produkt wysoce łatwopalny (zawiera  70% alkoholi)

 

Cagrosept nie nadaje się do spożycia, długotrwałe oddziaływanie jego oparów względnie przypadkowe spożycie może spowodować objawy charakterystyczne dla zatrucia alkoholem etylowym.

Preparat nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska (etanol ulega całkowitej biodegradacji).

 

CAGROSEPT dostępny jest w opakowaniach:

  • 0,45 L z atomizerem,
  • 5 L

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności:
H226 – łatwopalna ciecz i pary
H319 – działa drażniąco na oczy
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, nie palić tytoniu
P261 – unikać wdychania par
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P102 – chronić przed dziećmi

Pliki cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu.