Septosal

SEPTOSAL to antybakteryjny, wirusobójczy i przeciwgrzybiczy preparat do dezynfekcji wnętrza obuwia i powierzchni sprzętu sportowego oraz do dezynfekcji skóry stóp w celu zachowania higieny sporządzony na bazie spirytusu etylowego.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wkrótce w sprzedaży on-line!

Przeznaczenie produktu:

Siłownie i kluby fitness Baseny i SPA Kluby sportowe W domu Kręgielnie Sklepy obuwnicze

Opis

SEPTOSAL to antybakteryjny, wirusobójczy i przeciwgrzybiczy preparat do dezynfekcji obuwia i powierzchni sprzętu sportowego oraz do dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry stóp sporządzony na bazie spirytusu etylowego. Przydatny zwłaszcza dla sprzętu stykającego się z wieloma użytkownikami – siedzisk skórzanych i skóropodobnych, leżanek drewnianych, krzesełek, ławeczek itp. Uzyskaną czystość utrzymuje przez dłuższy czas.

Septosal przeznaczony jest do:

  • do dezynfekcji skóry stóp,
  • do dezynfekcji wnętrza obuwia i powierzchni sprzętu sportowego,
  • preparat likwiduje nieprzyjemne zapachy i odświeża wnętrze obuwia,
  • odświeża powierzchnie urządzeń i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego.

Informacje dodatkowe

Pozwolenie:

Posiada Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  nr  8104/20 na obrót produktem biobójczym z dnia 28.07.2020.

 

Stosowanie:

Produkt stosować w postaci nierozcieńczonej.

Stopy – nanieść niewielką ilość stosując rozpylacz. Nie spłukiwać wodą. Działanie biobójczy na skórze osiąga po 60 sekundach.

Obuwie – 3-5ml preparatu rozpylić do wnętrza buta i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stosować po każdorazowym użyciu obuwia.

Sprzęt sportowy – na elementy sprzętu sportowego nanieść tamponem lub rozpylaczem preparat w ilościach 1-2 ml na 1dm² i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie spłukiwać wodą.  Stosować w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Pełny skutek biobójczy osiąga się po 15 min.

 

SEPTOSAL dostępny jest w opakowaniach:

  • 0,45 L z atomizerem,
  • 5 L,
  • buteleczkach o poj. 100 ml. do indywidualnego stosowania (do zamówienia wyłącznie w ilościach hurtowych).

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności:
H226 – łatwopalna ciecz i pary
H319 – działa drażniąco na oczy
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, nie palić tytoniu
P261 – unikać wdychania par
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P102 – chronić przed dziećmi

Pliki cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu.